Mitutoyo - page 439

439
Durómetros
Durómetros para Microdureza
Durómetros para Microdureza
Durómetros Portátiles
Durómetros Rockwell
Durómetros Rockwell
Durómetros Portátiles
ÍNDICE
Máquinas de Medición de Microdureza
HM-210/ 220
440
HM-101 / 102 / 103 / 112 / 113
442
AAV-500
443
AVK-C0, HV-112 / 113 / 114 / 115
444
Máquina de Medición de Dureza Brinell
ABK-1
444
Máquinas de Medición de Dureza Rockwell
HR-511 / 521 / 522 / 523
445
HR-110MR / 210MR / 320MS / 430MR / 430MS
446
Instrumentos Portátiles de Medición de
Dureza
Hardmatic HH-411
447
Hardmatic HH-300
448
Accesorios opcionales
449
Tabla de conversión de dureza
452
1...,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438 440,441,442,443,444,445,446,447,448,449,...505
Powered by FlippingBook